top of page

I perioden 1. juli 2023 til 18 juli 2023 kan aflysninger forekomme med dags varsel.
Jeg holder barsel i perioden 18. juli 2023 til 31. august 2023
Du er dog velkommen til at kontakte mig alligevel

Kontakt

Addresse

Kontaktinfo

STYRK Randers

Tronholmen 10A, 8960 Randers SØ

Tlf.: (+45) 31619998
Email: martin@traengodt.dk

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Ikon
  • YouTube
Kontakt

Træn med mig i Randers

Kom til behandling i Aarhus 

Tak for din besked!
Tak for din besked!

Cookies og Persondatapolitik

COOKIES

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. 

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies (se vejledning). Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

 

PERSONDATAPOLITIK

GENERELT OM MARTIN PEDERSEN TRÆNING OG FYSIOTERAPI DATAANSVAR

Når du bliver undersøgt, behandlet og/eller træner med din træner/terapeut, indsamler og behandler vi persondata om dig. 

Vi indhenter og behandler kun persondata, der er relevante efter formålet, og vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata. 

 

INDSAMLING, ANVENDELSE, OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONDATA

1. Hvilke persondata indsamler vi? 

Vi indhenter følgende kontaktoplysninger om dig:

Fulde navn

Bopælsadresse

Telefonnummer

Mailadresse.

Vi indhenter endvidere følgende personfølsomme oplysninger:

CPR-nr.

Navn på praktiserende læge

Oplysninger om dine helbredsforhold, som vi modtager fra dig. Om nødvendigt indhenter vi desuden helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx din læge, efter reglerne i Sundhedsloven, samt

Fotoinformation i form af kropsbilleder, som indgår i journalen.

 

Dit CPR nr. og oplysningerne om dine helbredsmæssige forhold er nødvendige for at vi kan føre den patientjournal, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at føre som fysioterapeut. 

Endelig kan vi registrere andre oplysninger om dig til økonomisk/administrative formål, fx fakturering.

Da vores behandling på klinikken er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig venligst oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. 

 

2. Hvordan anvender vi dine persondata?

Vi bruger dine person- og helbredsoplysninger for at sikre dig en sikker og relevant behandling og/eller træning.

Fotoinformation i form af kropsbilleder benyttes til at planlægge og dokumentere behandlings-/træningsforløbet.

Såfremt vi anvender dine oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag, sker det kun efter dit forudgående udtrykkelige samtykke. Dette samtykke kan du når som helst tilbagekalde.

 

3. Videregivelse af oplysninger 

Ifølge Sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre personfølsomme forhold, men hvis det er nødvendigt og der er et lovligt grundlag, kan vi videregive dine helbredsoplysninger internt på klinikken eller til tredjepart. 

Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine persondata til tredjepart, og videregivelse kan som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, fx din egen læge. 

De oplysninger vi har registreret til brug for fakturering og lignende økonomisk/administrative formål, udveksles med en tredjepart i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre transaktionen. Dette gælder fx et bookingsystem, et regnskabsprogram, en betalingsformidler eller en IT-host.

 

4. Hvordan og hvor længe opbevares oplysningerne? 

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger på en måde, så de er beskyttet mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af Autorisationsloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan og skal journalen opbevares længere. 

Oplysninger til brug for fakturering og lignende økonomisk/administrative formål opbevares, så længe der er brug for dem.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende persondata. 

 

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os, eller ved et benytte en eventuel klientadgang til den elektroniske journal. Ifølge Autorisationsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er fejl i journalen, kan du bede om at der laves en tilføjelse. 

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet. 

 

6. Klage over håndtering af persondata

Klager over vores behandling af dine persondata kan indgives til Datatilsynet. Du kan finde deres kontaktdata mm. på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger mm. på www.stps.dk.

 

UTILSIGTET HÆNDELSE

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have været hændelsen foruden.

Du kan anmelde en utilsigtet hændelse her

 

PATIENTERSTATNINGEN

Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. 

Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om Patienterstatningen og anmelde en eventuel skade her.

 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Martin Pedersen - Træning og Fysioterapi, CVR nr. 40076492, er dataansvarlig. Du kan kontakte os for at søge information fx om hvilke persondata, vi opbevarer, eller for at tilbagekalde et samtykke.

 

Vores kontaktoplysninger er følgende:

MARTIN PEDERSEN - TRÆNING OG FYSIOTERAPI
CVR nr. 40076492
Kontaktperson: Martin Strandgaard Pedersen
Adresse: Tronholmen 10A, 8960 Randers SØ
Mail: martin@traengodt.dk
Website: www.traengodt.dk

Cookies og Persondata
bottom of page